BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI

Vår begränsade livstidsgaranti täcker insektsskärmens strukturkomponenter (exklusive nät) till den ursprungliga köparen under hemmets livslängd. Om problem uppstår med insektsnätet och du tror att det täcks av garantin, kontakta RIPO International Ltd. +371 28 736 002 eller per e-post: online@ripo.lv.

VILLKOR

RIPO International Ltd. garanterar endast den ursprungliga köparen av RIPO insektsnät att den köpta produkten ska vara fri från defekter i huvudkomponenternas material vid normalt bruk så länge nätet förblir på den monterade platsen och ägs av den ursprungliga köparen.

Denna begränsade garanti gäller:
• hållbarheten för insektsnätets aluminiumstruktur och ramens fäste vid normalt bruk som produkten är avsedd för
• färgkonsekvensen för den ursprungliga färgen på insektsnätens aluminiumprofiler och rullkassetter
• korrektheten vad gäller måtten på den tillverkade produkten enligt beställningen.

Denna begränsade garanti gäller inte:
• någon som helst typ av insektsnätsmaterial
• interna mekanismer i insektsnätets rullkassett
• defekter orsakade av inkorrekt montering som ej utförts i enlighet med RIPOs monteringsanvisningar
• defekter orsakade av modifikationer, felanvändning eller missbruk
• defekter orsakade av oegentligt underhåll (inklusive rengöring) av skärmen
• färgdefekter som orsakats av fysiska stötar
• skada som orsakats produkten till följd av förändringar i den struktur (t.ex. ett fönster) där produkten är monterad
• defekter orsakade av extrema eller ovanliga väderförhållanden
• defekter orsakade av brand eller direkt brandexponering
• defekter som hävdas av en köpare som inte köpte skärmen från RIPO International Ltd. eller en auktoriserad distributör.

Kostnaderna för reparation eller tillverkning av ersättningsvaror (enligt beslut av oss) och frakt gäller enligt garantin under obegränsad tid så länge insektsskärmen förblir på den ursprungliga monteringsplatsen och ägs av den ursprungliga köparen. Frakt av reparerade produkter eller tillverkade ersättningsvaror ingår inte i garantin om produkten hämtades på RIPO International Ltd.:s lager vid det ursprungliga köpet.

BEGRÄNSNING AV SKYLDIGHETER

Ripo International Ltd.:s skyldigheter som anges här begränsas till reparation eller ersättning (enligt beslut av oss) av delar som medföljer insektsnätet och som anses defekta enligt denna begränsade garanti. RIPO International Ltd. ska aldrig hållas ansvarigt för skador i form av ekonomisk förlust eller någon form av indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador, inklusive tid, lön eller utebliven vinst av något slag, eller för skador på egendom oavsett om denna orsakats av försumlighet.