SIA ”RIPO International Ltd.” (registrerad i Republiken Lettlands företagsregister, reg.nr 40003120298, juridisk adress: Katlakalna Street 11, Riga, LV-1073, Lettland), är en chef som uppfyller kraven i Europeiska unionens allmänna dataskydd Förordning nr 2016/679 i Lettland. Denna integritetspolicy förklarar hur SIA ”RIPO International Ltd.” behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster. Denna policy gäller all behandling av personuppgifter som RIPO International Ltd. samlar in från webbplatser, e-postkorrespondens, applikationer, widgets, frågeformulär, kontrakt och andra källor.

 1. Insamling och användning av personuppgifter
  Oavsett vilket land du använder SIA ”RIPO International Ltd.” tjänster överensstämmer behandlingen av personuppgifter med bestämmelserna i förordningen. Du informeras om att dina personuppgifter i Lettland också kan behandlas baserat på detta lands lag.
  Du informeras om att genom att använda webbplatsen www.ripoinsektsnat.se (hädanefter i texten – ”webbplats”), SIA ”RIPO International Ltd.” eller någon tredje part som agerar på uppdrag av SIA ”RIPO International Ltd.”, kan samla in och lagra data som tillåter spårning och listning av:
 • det totala antalet besök på webbplatsen;
 • antalet besökare på varje specifik webbplats;
 • webbplatsbesökares domännamn för Internetleverantörer;
 • IP-adresser;
 • andra uppgifter, vars syfte är för systemadministration, samt för att kontrollera användningen av webbplatsen och organisera dess förbättring.

2.Ändamål och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
SIA ”RIPO International Ltd.” behandlar personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:

 • Förberedelse, ingående och sändning av tjänste- och distansavtal, fakturor;
 • säkerställa effektiva processer för företagsledning;
 • för affärsplanering och analys;
 • Personalval och personalledning;
 • Granskning och handläggning av ansökningar;
 • skicka nyheter.
  SIA ”RIPO International Ltd.” behandlar personuppgifter på följande rättsliga grund:
 • fullgörande av en rättslig skyldighet som anges i en förordning;
 • att säkerställa ett legitimt intresse;
 • för att ingå eller fullgöra ett kontrakt;
 • samtycke från den registrerade;
 • varaktighet för lagring av personuppgifter.

SIA ”RIPO International Ltd.” lagra personuppgifter i enlighet med de definierade syftena med personuppgiftsbehandlingen och kraven i lagar tills minst ett av följande kriterier finns:

 • medan SIA ”RIPO International Ltd.” kan förverkliga sina legitima intressen i enlighet med de förfaranden som anges i externa lagar;
 • medan SIA ”RIPO International Ltd.” har en rättslig skyldighet att lagra data i enlighet med bestämmelser;
 • om den registrerades samtycke till relevant behandling av personuppgifter är giltigt, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

3. Cookies
Cookies är en textfil som placeras i webbläsaren på webbplatsanvändarens dator för att förbättra webbplatsens prestanda. Sparade cookies tillåter oss att känna igen din dator. Återbesöker SIA ”RIPO International Ltd.” webbplatsen och genom att endast använda de lösenordstillgängliga delarna av webbplatsen, tillåter cookies dig att undvika att mata in data igen.

4. Varför SIA ”RIPO International Ltd.” använder cookies?
SIA ”RIPO International Ltd.” använder cookies för följande ändamål:

 • sessionshantering och användarautentisering;
 • för att säkerställa webbplatsens funktionalitet;
 • få statistiska uppgifter om flödet av besökare till sidan – antalet besökare, tiden som spenderas på sidan;
 • förbättra webbplatsens effektivitet.
  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för cookies är SIA ”RIPO International Ltd.” berättigat intresse. SIA ”RIPO International Ltd.” använder inte cookies för att spåra användarvanor, därför SIA ”RIPO International Ltd.” informerar om användningen av cookies men kräver inte ditt samtycke för placering av cookies i enlighet med lagens krav.
  SIA RIPO International Ltd. associerar inte en användares IP-adress och e-postadress med data som identifierar den användaren. Detta innebär att varje användares session kommer att registreras, men användaren av webbplatsen förblir anonym.

5. Tredjepartscookies
SIA ”RIPO International Ltd.” Webbplatsen kan innehålla cookies från tredje part, särskilt Google Analytics. Google Analytics drivs av Google Inc. (ett amerikanskt företag) som har tillgång till statistiken som samlas in av detta verktyg.

6. Cookiekontroll
Den registrerade kan radera cookies efter eget val (för mer information – www.youronlinechoices.com).
Du kan radera alla cookies som redan finns lagrade på din dator och du kan ställa in din webbläsare för att förhindra att de lagras. Men i så fall måste du manuellt ange ditt val varje gång du besöker webbplatsen, och vissa tjänster och webbplatsfunktioner kanske inte fungerar.

7. Mottagare av personuppgifter
I fall som anges i lag, SIA ”RIPO International Ltd.” kan överföra informationen till tredje part för att outsourca sina funktioner mer effektivt. SIA ”RIPO International Ltd.” De uppgifter som samlas in och lagras på webbplatsen www.ripoinsektsnat.se för informations- och statistiska ändamål kan också överföras till andra företag. DATA FÖR ATT MÅTA IDENTIFIERING AV EN PERSON AVSLUTSAS INTE I DENNA PROCESS ELLER ÖVERFÖRS TILL TREDJE PART. Personuppgifter överförs inte till tredje land.

8. Tillgång till dina personuppgifter och andra rättigheter för den registrerade
För att få information om personuppgifter som tillhandahålls av SIA ”RIPO International Ltd.” behandlas åt dig måste du skicka in en skriftlig ansökan genom att skicka in den till SIA ”RIPO International Ltd.” på kontoret i Riga, Katlakalna Street 11, LV-1073, uppvisande av en identitetshandling; Den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter, begränsning av behandlingen av personuppgifter, invända mot behandling av personuppgifter, begära rättelse av personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i förordningen.
SIA ”RIPO International Ltd.” kommunicerar med den registrerade med hjälp av kontaktinformationen som den registrerade tillhandahåller (telefonnummer, e-postadress, adress). Om du anser att din rätt till skydd av personuppgifter har kränkts kan du lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten.

9. Rätt att återkalla samtycke
Om behandlingen av personuppgifter har inletts och sker i enlighet med samtycke från den registrerade har den registrerade rätt att återkalla den genom att skicka en återkallelse till e-post: online@ripo.lv. Återkallande av samtycke påverkar inte databehandling som utfördes vid den tidpunkt då Kundens samtycke var giltigt. Återkallande av samtycke får inte avbryta behandlingen av uppgifter på andra rättsliga grunder. Användaren har rätt att ta bort sin profil genom att skicka en begäran till e-post: online@ripo.lv. I detta fall kommer begäran endast att accepteras om den skickas från samma e-postadress som användarprofilen är registrerad på.

10. Ändringar av integritetspolicyn
SIA ”RIPO International Ltd.” har rätt att när som helst göra ändringar som publiceras på hemsidan.